Tankegångarna presenteras i en skrivelse som postades till Kinda kommun och Region Östergötland på fredagseftermiddagen.

PRO Kinda tar stöd av kommunens planer på förnyelse av stationsområdet i Kisa och Icas långt framskridna funderingar på en ny livsmedelsbutik.

"Vår uppfattning är att här är även en ypperlig placering av ny vårdcentral", skriver PRO-föreningarna Kisa, Rimforsa och Södra Kinda och fortsätter:

"Kindabor från olika delar av kommunen kan lätt ta sig hit kollektivt med buss och tåg".

– Dessutom ligger apoteket nära, säger Åke Eriksson, ordförande i Södra Kinda PRO.

Förhoppningen är att nya lokaler kan underlätta rekryteringen av vårdpersonal.

Föreningarna föreslår också att vårdcentralen kombineras med anpassade lägenheter för äldre. Gärna på höjden i byggnaden.

Anders Lind är PRO-ordförande i Kisa.

– Om man ändå gör en detaljplan över området så ta chansen nu. Den kommer aldrig mer tillbaka, säger han med passning till ansvariga politiker på både lokal och regional nivå.

Bristen på ordinare läkare och sjuksköterskor vid vårdcentralen i Kisa är ett faktum sedan länge. Det sprider både oro och frustration bland kommunens invånare. Särskilt bland äldre, vilket Birgitta Källsand, ordförande i Rimforsa PRO kan intyga.

Hon nämner bland annat svårigheterna att över huvud taget komma i telefonkontakt med vårdcentralen.

– Det får inte vara så att ett bristande telefonsystem står i vägen.