Avtalet mellan Mjölby kommun och konstnären, professorn och chefen för Dalslands konstmuseum, Jörgen Svensson, är klart så när som på underskrifterna.

Att kommunens val föll på värmlänningen Jörgen Svensson hänger ihop med att marknadschefen Eva Rådander tidigare samarbetat med honom, under hennes tid som anställd i Hammarö kommun.

– Jag träffade honom i samband med att vi arbetade i hop med ett konstprojekt 1999 i Hammarö. Sedan var vi några från Mjölby inbjudna till ett konstprogram i norska Trondheim som Jörgen var inblandad i, berättar Eva Rådander.

Artikelbild

| Eva Rådeström, marknadschef, Mjölby kommun

Hon säger att de tillsammans diskuterat fram hur man skulle kunna gestalta begreppet ”världsvan” som finns med i Mjölby kommuns slogan, där potatisen i Viringe illustrerar det andra ordet, ”hemkär”, i samma reklamfras.

– Det handlar om en profilering som kommunen har, men Jörgen Svensson har haft en konstnärlig frihet i framställningen.

Tycker du att ni gjort rätt i den här handläggningen?

– Det kan alltid finnas fel och det handlar om ett lärande, säger hon och hänvisar till kommunens konstpolicy som är på gång.

Finns det risk för en ny ”potatisdebatt” i Mjölby?

– Det var mycket negativ uppmärksamhet på potatisen i början. Men det har varit mycket positivt också. Och den har den haft stort genomslag bland folk, inte minst i vintras när vi smyckade den till julgris, säger Eva Rådander.

Men flera kritiska röster har höjts mot hur avtalet kommit till. De borgerliga oppositionspolitikerna i kultur- och fritidsnämnden är irriterade över att beställningen skötts av tillväxtkontoret, utan vetskap eller insyn från politikerna. Andra politiker uttryckte kritik mot att konstverket blir för dyrt.

Thorbjörn Andersson i Mjölby konstförening menar att kommunens många lokala konstnärer borde fått en chans att delta.

– När Tranås skulle utsmycka en rondell bjöd man in alla att komma med förslag på lika villkor. Det är det vanliga sättet att gå till väga, menar han.

Även Ödeshög använde den metoden när torget skulle få utsmyckning. En tävling utlystes, kommunmedborgarna fick rösta, varefter en jury valde ett av förslagen, skapat av Mattias Liljeqvist, Omberg.

I förslaget till konstpolicy för Mjölby kommun, som just nu ligger på kultur- och fritidsnämndens bord, står det att det är den egna nämnden som ska ha det övergripande ansvaret för konsten i kommunen.

När det gäller lös konst står det i förslaget till policy att man främst ska köpa verk av lokala eller regionala konstnärer. Nämnden föreslås äska 50 000 extra för konstinköp och 750 000 i utökat årligt anslag för konstnärlig utsmyckning i samband med kommunala investeringar. Ambitionsnivån är att en procent av byggkostnaden ska satsas på gestaltning.

– Det var länge sedan kommunen köpte något av oss, säger Thorbjörn Andersson på Galleri Kraftverk som oftast ställer ut lokal konst.

Nämndens ordförande Elisabeth Moborg (S) menar att det faktum att kommunen nu på papper får en policy, ger riktlinjer för hur man ska agera vid konstinköp.

– Det går inte att gå förbi kultur- och fritidsnämnden. Vi ska vara med när sådana beslut tas, säger hon.