Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Trots detta får unga tag i raketer.

På Allert Järn & Bygg i Kisa säljer man fyrverkeripjäser. Där är man noga med legitimation.

– Det är viktigt att inte sälja till någon minderårig. Vi känner de flesta av våra kunder och känner vi inte igen någon och de ser unga ut så tar vi alltid leg, säger butiksägaren Robert Allert.

Butiken har sålt fyrverkerier i flera år.

– Det är alla olika kategorier av människor som köper, barnfamiljer och äldre men det är mer män än kvinnor. Men sedan så har vi fler manliga kunder här också, säger han.

Leverantören av fyrverkerierna skickar med skyddsglasögon till butikerna.

– Man ska använda skyddsutrustning så vi delar ut gratis skyddsglasögon. Sedan gäller det att surra fast fyrverkeripjäsen ordentligt, för de får inte stå löst på backen, säger Robert Allert.

Att stoppa ned raketerna i snön och tända på kan vara förenat med livsfara.

– När man köper en raketsats till exempel så kommer det med ett uppskjutningsrör att sätta ned raketen i. Det ska man slå ned i backen eller surra fast kring en staketstolpe eller liknande. Om raketerna välter blir det farligt.

Numera säljer Allert Järn & Bygg mest bombtårtor.

– Vanliga raketer är de farligaste produkterna. De kan sticka iväg lite vart som helst och lämnar efter sig pinnar och plast som hamnar i naturen. Bombtårtorna är fyrkantiga kartonger som står stabilt och är lägre. Det är en papplåda så det blir lite papprester att kasta. Det är dock viktigt att förankra även bombtårtorna.

I år satsar de på tysta fyrverkerier.

– Som inte låter, det har kommit tårtor som är tysta men ger fina färger.

Om en fyrverkeripjäs inte skjuts upp bör man aldrig gå fram till den, luta sig över den eller ta i den.

– Det kan ta ett par minuter innan raketerna går av. Man ska också vara nykter när man hanterar fyrverkerier, säger Robert Allert.

Nästan 95 procent av dem som vårdas på sjukhus efter fyrverkeriolyckor är män, drygt 40 procent av dem är under 18 år. I synnerhet är det pojkar mellan 10 och 19 år som skadas. Av dem som omkom i fyrverkeriolycka mellan 1998 och 2013 var alla män i åldern 17 till 27 år, enligt räddningstjänsten Östra Götaland.