Det är Ulf Jonsson, operativ chef vid räddningstjänsten i Kinda, som driver aktionen.

Med statistik i ryggen vet han att nästan nio av tio dödsbränder inträffar i bostäder. De senaste 15 åren har mellan 100 och 150 personer dött i bränder varje år och minst lika många har skadats svårt.

Flertalet som drabbas är äldre personer och ensamstående. Människor som räddningstjänsten sällan eller aldrig kommer i kontakt med.

Artikelbild

| Hembesök. Snart kommer Ulf Jonsson och ringer på.

I Kinda är många av dem hyresgäster hos Kindahus. För att hålla risken för brandtillbud borta ska räddningstjänsten göra hembesök för att informera om brandskydd.

– Hembesöket sker bara i samtycke, säger Ulf Jonsson.

Inför besöket finns ett anslag i trapphuset minst en vecka innan. Räddningstjänstens personal kommer i uniform eller räddningsställ och visar tjänstelegitimation.

Vid besöket blir det samtal om brandsäkerhet, hur man bäst kan förhindra brand och hur man ska agera om olyckan är framme.

En central del i kampanjen är tillgången till brandvarnare.

– När jag lämnar bostaden ska det finnas minst en fungerande brandvarnare.

Hembesöket sker utan kostnad för hyresgästen. Dessutom bjuder Kindahus på brandvarnare av god kvalitet. Anna-Lisa Ring är bostadsstiftelsens bovärd i Bergdalaområdet i Kisa där kampanjen inleds.

– Jag önskar att så många som möjligt släpper in räddningstjänsten.

Enligt Ulf Jonsson är Kinda först ut bland landets mindre kommuner.

– Det är vi väldigt, väldigt stolta över.

Han har tidigare erfarenhet av liknande insatser i Linköping. Bland annat från området Skäggetorp med lyckat resultat.

Hembesöken i Kinda startar på fredag 1 december - på Brandvarnarens dag.