Det är statliga Boverket som i en andra omgång fördelar drygt 272 miljoner kronor till landets kommuner för att "förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden runt om i landet".

Åtvidabergs kommun har ansökt om medel för ett kulturstråk vid nya Kulturcentrum.

– Tanken är att Kulturcentrum ska förbindas med Åssa, dels genom en förbindelsegång i gamla B-fabriken, dels genom en slags bro över dammen till altanen vid Åssa, säger kommunens fastighetschef Kenth Rosén.

Artikelbild

| Hål. Någonstans i muren mot Bruksgatan ska ett hål tas upp för att öppna et gångstråk som leder genom B-fabriken och över till Åssaområdet.

Därtill ska ett hål i muren, som vetter mot Bruksgatan, tas upp mot den så kallade B-fabriksgränden.

Kenth Rosén betonar att inget i nuläget "är hugget i sten" .

– Det är inte projekterat än, så det är inte exakt avgjort hur det ska bli.

Med ett kulturstråk knyts kulturcentrum samman med Åssaområdet.

Sammanlagt har Boverket beviljat 180 ansökningar under året om totalt 417 miljoner kronor.

Åtvidabergs kommun får sammanlagt 3,75 miljoner kronor. Kommunen har tidigare i år beviljats 2,1 miljoner kronor för att skapa en aktivitetspark med utomhusscen på platsen där Långbrottsskolan legat. För att få del av bidraget ska kommunen tillföra lika mycket i egna medel och ha genomfört projektet senast under hösten 2018.

Boverket har prioriterat ansökningarna utifrån stödets syfte; att åtgärderna ska bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Utemiljöerna ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. De som bor och verkar i området ska vara engagerade och delaktiga i åtgärder och den ska vara tillgänglig för alla.