Förbudet gäller från och med 13 mars och innebär att elever inte får vistas i de aktuella lokalerna. Huset kallas för Villa Villerkulla och är sedan tidigare under renovering efter att en rad brister upptäckts i slutet av 2016.

Nämnden kräver också att Östergårdens förskola ska sätta upp ljudabsorberande material i två rum och undersöka eventuella fuktskador efter att ha genomfört en inspektion även där.