Det rör sig om högst 20 dovhjortskalvar som fram till den 1 oktober får skjutas i syfte att förhindra skada på gröda. Jakten får endast bedrivas som så kallad smyg- och vaktjakt och i första hand ska andra åtgärder vidtas för att hålla djuren borta.

Under föregående år sköts 24 hjortar på samma område under ordinarie jakt.