Det rör sig om ett elektriskt stängsel som ska ha ryckts upp ett tiotal gånger under sommarmånaderna. Något som resulterat i ett hundratal kor kunnat lämna inhägnaden och lämna markerna.

Anmälan rubriceras i nuläget som skadegörelse.