Enligt Reinfeldt handlar det om 100 000 bostäder utöver de 78 000 som regeringens Stockholmsöverenskommelse i vintras innebär.

Stockholmsöverenskommelsens metod ska föras över till andra delar av landet, där satsningar på infrastruktur ska kombineras med bostadsbyggande.

Han talar om att utreda avgifter som kan tas ut på en sådan värdestegring, och som kan användas för att betala investeringar.

Mycket av det som Alliansen presenterar ska först utredas och det förutsätter att kommuner och andra aktörer står för en stor del av kostnaden för projekten.

Den avgift på värdestegring på mark, som ska utredas, kan ge kanske två miljarder kronor per år, enligt Reinfeldt. Han betonar att det inte ska vara en skatt på privata tillgångar utan bara på kommersiella.

Alliansen lanserar också vad den kallar den största gröna investeringen hittills - nya stambanor med höghastighetståg på sträckorna Stockholm - Göteborg och Stockholm - Malmö.

Tågen ska gå i 320 kilometer i timmen och ge en restid mellan Stockholm och Göteborg på två timmar.

Kostnaden bedöms totalt till 140 miljarder, varav 24 miljarder redan är presenterade och öronmärkta, enligt FP-ledaren. De nya pengarna ska komma i nästa infrastrukturproposition.

Det hela ska börja byggas 2017 och ta 15 år.

Alliansen vill även ta upp samtal med Danmark om ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

I pressmeddelandet står det att "en tunnel mellan exempelvis Helsingborg och Helsingör skulle avlasta bron och närmare integrera norra delarna av Öresund".