Corren berättade i somras att Kinda kommun vill se över möjligheterna att sälja tre kommunägda byggnader.

En av dem är Allhamraskolan med teknikcollege i Kisa som fortfarande ger utbildningar.

Uppdraget att förbereda en eventuell försäljning ligger hos kommunens fastighetsstrateg Torbjörn Buss.

Artikelbild

| Festdag 1. Dåvarande landshövding Björn Eriksson inviger fordonsprogrammet i augusti 2006.

Han säger att all undervisning lämnar Allhamra senast den 31 januari 2018.

Skolbyggnadens framtida öde är fortfarande oklart. Enligt Torbjörn Buss finns det tre utvägar.

* Fortsatt kommunalt ägande med intern verksamhet

* Försäljning

Artikelbild

| Festdag 2. Allhamraskolan 20-årsjubilerar 2003. Läraren Ulf Johansson hyllas.

* Uthyrning till extern hyresgäst

– Det finns även intresse för att köpa del av eller hyra anläggningen

Karl-Erik Eriksson är rektor vid Kinda lärcentrum där Allhamraskolan ingår.

– Visst känns det i ett rektorshjärta, men samtidigt måste man vara realist och se till hur vi hanterar skattemedel, säger han när Corren meddelar honom att Allhamra går i graven efter nyår.

– Jo, jag hört något om det, men ännu inte sett något beslut.

Allhamra har genom åren haft en erkänt hög kvalitet på sin undervisning inom teknikcollege, gymnasieskolans industriprogram och vuxenutbildningar.

Arbetsgivare inom verkstadsindustrin har slukat elever redan från examensdagen, ibland ännu tidigare.

Samtidigt har skolan brottats med svårigheter att locka elever, vilket lett till att den periodvis blivit ifrågasatt.

Inte minst av Kinda kommuns politiker som sett förhållandevis höga kostnader per elevplats.

Med hänvisning till att det industritekniska programmet spottade fram duktiga medarbetare till tillverkningsindustrin i Kinda med omnejd togs beslutet att ändå satsa på skolan. Arbetet med att höja skolans status inleddes 2005 av Karl-Erik Eriksson.

Inom loppet av en tioårsperiod skördades flera framgångsfrukter.

* Lärarlaget prisades för sina pedagogiska kunskaper

* Elever gjorde praktik och studieresor i bland annat England och Kina

* Skolan certifierades som Teknikcollege 2012 och belönades med förnyad kvalitetsmärkning 2016

Trots framgångarna sviktade elevunderlaget betänkligt och i våras lades industriprogrammet ned.

Allhamraskolan startade 1983 som filial till Ljungstedtska skolan i Linköping.