Beskedet lämnades av Mats Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, på tisdagen.

Han gjorde det inför ett 50-tal medlemmar i Kinda SPF (Svenska pensionärsförbundet) som samlats i Rimforsa församlingsgård.

Som Corren berättade på tisdagen drar en utredning i gång kring lokalfrågan för Kisa vårdcentral.

– Det finns idéer om att flytta den, men det är inget som går att bekräfta i dag, sa Mats Johansson som även bekräftade Correns uppgift att en ny ordinare läkare är på ingång.

Bristen på doktorer och sjuksköterskor i Kisa har blivit en följetong. Torbjörn Gustavsson var samtalsledare vid samlingen. Han såg bemanningsproblemen som en synnerligen angelägen fråga.

– Under mina 30 år som Kisabo har jag aldrig varit med om en fråga som engagerar så många och som leder till så mycket oro som bara växer.

Ängslan och upprördhet har lett till färre listade patienter, svårigheter med förnyelse av recept och länets sämsta tillgänglighet via telefon.

I takt med försämringarna har rykten kommit i svang att Region Östergötland har som mål att avveckla vårdcentralen i Kisa.

– Det är inte sant, sa Mats Johansson som vädjade till tvivlande SPF:are att Region Östergötland tvärtom vill satsa på förbättringar.

– Det är inte bara tomt prat. Antingen renoverar vi eller bygger nytt.

Målet är också att locka fast personal till Kisa. Mats Johansson igen:

– Resurser (pengar) finns för sjuksköterskor och läkare. Problemet är att det inte finns några som är beredda att jobba i Kisa. Det är inget unikt för Kinda, det är oerhört svårt i hela landet. Därför är det nödvändigt att presentera vårdcentralen i Kisa som en attraktiv arbetsplats.

Ett lockbete kan vara en ny vårdcentral. Vilket kostar. Frågan är om det finns pengar även här.

– Beställer vi nya lokaler har vi ansvar att hitta pengar, sa Mats Johansson som även skickade en passning till Kinda kommun

– Kinda äger den fysiska placeringen och kan peka ut var en ny vårdcentral kan placeras.

PRO i Kinda har förslagit stationsområdet i Kisa och vill att det ska ingå i detaljplanen som är under arbete.

Kommunalrådet Hans Måhagen (S) säger:

– Det här är en oerhört viktig fråga för vår stora landsbygdskommun så det kan jag tänka mig. Men det måste vi i så fall ge i uppdrag till de tjänstemän som arbetar med planen.