Den sökande begär sammanlagt 45 000 kronor som kompensation för skadorna.

Enligt ansökan handlar det om sammanlagt tolv ton grödor som gått förlorade.