I medborgarförslaget som kommit in till Vadstena kommun föreslås att samtliga ungdomar i Vadstenas skolor borde erbjudas en studieresa till Auschwitz eller annat förintelseläger från nazitiden som en del av utbildningen någon gång under tiden i grundskolan. Kommunen föreslås även undersöka möjligheten att söka bidrag för sådana studieresor.

Förslaget motiveras med att ett besök i ett förintelseläger från nazitiden ger en handgriplig förståelse för det som förekom där och kan dessutom "skapa en förståelse för hur långt bristande respekt för människans okränkbarhet kan leda".