Stiftelsens har funnits sedan 1986 och har som ändamål att på vetenskaplig grund och genom symposier medverka till en öppen debatt och kunskapsutbyte rörande samhällsfrågor.

Den 24-25 maj 2018 planerar stiftelsen att arrangera ett tvådagarsseminarium i Vadstena. Temat för symposiet kommer att vara "Nya visioner för landsbygden" och forskare från olika discipliner och lärosäten i Sverige har tackat ja till att medverka och presentera aktuell forskning på symposiet och i en bok som kommer att ges ut av stiftelsen i anslutning.

Nyckelaktörer inom samhällsbyggnadssfären såsom företrädare för relevanta intresseorganisationer, myndigheter, politiska partier och kommuner kommer att bjudas in till symposiet.