Energimyndigheten utlyste tidigare i år fem miljoner kronor inom Nationella regionalfondsprogrammet för ett projekt som kallas "Coacher för energi och klimat" (CEK). Det är ett begränsat antal kommuner som fått stödet. Vadstena och Ödeshögs kommuner har beviljats stöd som de delar på. Det innebär att energi- och klimatrådgivaren Ann-Christin Nilsson Cedermo kommer att jobba halvtid med att coacha de båda kommunernas små och medelstora företag i energifrågor under två års tid. De företag som kan vara aktuella är de som har en energianvändning som är mindre än 300 000 kW/h per år.

Från politiskt håll ser man mycket positivt på att man får stöd för att ha en klimat- och energicoach.

– Det är mycket glädjande och erbjuder stora möjligheter för våra mindre företag. Nu kan de få stöd, råd och hjälp till att minska sina energikostnader, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Dessie Forsén.

Under de här två åren kommer hon att besöka 20 företag som kommer att erbjudas en energigenomgång.

– Jag kommer att ordna utbildningstillfällen också, säger Ann-Christin Nilsson Cedermo.

Information och utbildning handlar om hur man kan spara pengar genom att bli mera energismart. Det kan röra allt som förbrukar energi såsom ventilation, belysning och värme.

Hon berättar att det är lätt att bli lite hemmablind när det gäller energiåtgången även om det finns en del företagare som är väldigt medvetna om sin energianvändning.

– Den som inte kommit så långt kan få en puff i rätt riktning.

Energibesparing handlar inte bara om att göra fysiska förändringar. Det kan också vara fråga om beteendeförändringar. Som ett exempel tar hon lagerhallar där belysningen står på och stekbord som kanske sätts igång långt innan de används.

– Man kan spara mycket pengar bara genom beteendeförändring, säger hon.

Projektet startar den 1 januari 2018 och inledningsvis kommer hon att söka upp företag och informera för att på så sätt komma i kontakt med de företag som vill vara med i projektet. Det kostar ingenting för företagen att vara med och få information, rådgivning och analys av företagets energianvändning.

– De kan ju i stort sett bara tjäna pengar på det här, säger hon.

Under 2019 kommer uppföljningar att göras och hon fortsätter att coacha de företag som är med i projektet.

– Det är lätt att spara pengar på energi. Det kan vara så lätta åtgärder, säger hon.