I nuläget finns ingen möjlighet för kommuninvånare att på egen hand se vilka tider som finns tillgängliga, man måste mejla eller ringa till den som sköter bokningarna. I medborgarförslaget föreslås istället ett webbaserat bokningssystem där man kan se vilka tider som lediga.

Förslaget var uppe på senaste kommunfullmäktigesammanträdet.

– Det är ett väldigt bra förslag så det kommer vi ta till oss, säger kommunfullmäktiges ordförande Jane Råsten (S).

Hon har diskuterat frågan med kommunikationschef Sofia Löf.

– Hon sade att det faktiskt finns ett embryo till det här så det är bara att sätta det i sjön, säger Råsten.

Ärendet om webbaserat bokningssystem går nu till kultur- och utbildningsnämnden för beslut.