Fredagen var en omtumlande dag för Vadstena kommun vad gällde planärenden och bostadsbyggande. Mark- och miljöverdomstolen avslog högst oväntat, och för gott, detaljplanen som skulle inneburit 48 nya lägenheter i Asylenparken. Samtidigt kom ett brev från Sören Niklassons bolag i silo-projektet med ett krav på närmare 19 miljoner för att detaljplanearbetet här aldrig kommit igång. Enligt bolagens jurist ett klart avtalsbrott.

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Anders Hedeborg (S), vill dock idag inte uttala sig lika tvärsäkert om vad parternas avtal har reglerat.

– Jag var själv inte med på den tiden när det skrevs. Men vi har nu också en jurist som tittar på det här och det måste förstås överläggas med motpartens. Vi kan nu bara avvakta vilken tolkning de kommer fram till, säger Anders Hedeborg.

Men får inte en detaljplan för silo-projektet förnyad aktualitet efter bakslaget med Asylenparken? Vadstena behöver ju fler bostäder ...

­– Det finns många projekt att gå vidare med och nu ligger ju dessutom marknaden öppen för byggbolagen att höra av sig. Silo-projektet är kanske inte fullt så enkelt. Det handlar åter om ett kulturhistoriskt känsligt område där många synpunkter ska tas in. Ett annat problem är att bolagen idag bara äger silon och att flera markägares intressen måste jämkas samman. Det är också oklart hur kommersiellt gångbara planerna egentligen är.