Porten till Omberg, så heter det framtidsprojekt som Vadstena kommun tillsammans med Sveaskog arbetar med. Syftet är att göra orten mer attraktiv, både för att locka nya invånare och fler turister.

På tisdag kommer man att berätta mer om vilka diskussioner som förs, men också ge ortsborna en möjlighet att säga sitt.

– Borghamnsborna kommer att få ställa frågor till oss, men vi vill även ställa frågor till dem. Vad har de för förslag och vad tycker de behöver förändras?, säger Magnus Gustafsson (S), som tillsammans med kommundirektör Tommy Nilsson och samhällsbyggnadschef Annika Toll kommer att närvara under mötet.

Artikelbild

| Magnus Gustafsson (S), kommunfullmäktiges ordförande.

Magnus Gustafsson menar att det finns stor utvecklingspotential i Borghamn. Problemet är bara att få fler att satsa på orten.

– Som kommun kan vi ta fram detaljplaner men sen måste någon annan aktör vilja bygga. Faktum är att det sedan flera år tillbaka finns åtta till tio lediga tomter i Borghamn men ingen är intresserad.

Varför tror du att det är så?

– Jag vet faktiskt inte. En teori är att det kostar lika mycket att bygga hus i Borghamn som inne i Vadstena och då kanske många väljer tätorten istället, säger Magnus Gustafsson.

Mötet, som arrangeras av Östgöta dals ekonomiska förening, hålls på tisdag klockan 18.00 i Borghamns bygdegård.