Det var i juli 2015 som en stödperson ville besöka en patient på Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Men stödpersonen nekades då patienten bedömts våldsam och vårdades avskilt. När stödpersonen ville besöka patienten igen i augusti nekades han åter. Den här gången på grund av personalbrist och att det var utanför besökstid. Stödpersonen klagade då till IVO.

IVO bedömer att orsakerna till att stödpersonen inte fått besöka patienten varit oklara. Inspektionen menar att stödpersoner enligt lag har en särskild rätt att få träffa sina klienter och att undantag kan få göras från besökstiderna.

Kliniken hävdar att de besöksrutiner de haft är viktiga, bland annat för att upprätthålla säkerheten. Kliniken hänvisar till kriminalvårdslagen, utifrån vilken man har som rutin att göra en säkerhetsbedömning innan varje besök, varför man som besökare måste föranmäla sig. Detta hade inte stödpersonen gjort vid det första tillfället.

Läkare hade tidigare gjort bedömningen att det "fanns en synnerligen hög risk att patienten utsätter medpatienter för fara genom våld." Därför vårdades patienten avskilt och därför gick det inte rent praktiskt att ordna ett besök eller garantera säkerheten för stödpersonen.

Varje besök sker utanför avdelning i avskiljda rum, detta för att de andra patienternas identiteter inte ska kunna röjas för besökare. Eftersom patienten bedömts våldsam vårdades denne på en så kallad klass 2-enhet och kunde inte föras till ett sådant rum, förklarar kliniken.

IVO tycker att kliniken gjorde rätt vid det första besökstillfället, men inte det andra. De får neka på grund av säkerhetsrisken, däremot inte på grund av att det är svårt för kliniken att lösa rent praktiskt. IVO säger att kliniken har en skyldighet att ordna så att besöken kan genomföras. Beslutet att ge kliniken kritik står därför fast.