Det ska ses som en markering mot när det lokala uppstickarpartiet Konsensus ingick i majoriteten och där utgick ifrån att Vadstena kunde växa med cirka 3 000 invånare till år 2030.

En avstämning med vad förvaltningarna orkar med och Statistiska centralbyråns (SCB:s) prognoser för befolkningsutvecklingen ska istället vägleda, menar S+M+MP.

– En starkare kontakt med verkligheten. Vi kan inte planera för mer byggande än vad det är möjligt att realisera och få avsättning för, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Arne Sjöberg (M).

Artikelbild

| REALISM. Vi kan inte planera för mer byggande än vad än vad det finns möjligheter att realisera, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Arne Sjöberg (M).

SCB spår en folkmängdsökning med 75 nya Vadstenabor per år. Och just nu ser Vadstena ut att med viss råge kunna möta det med ett tillskott på 100 radhuslägenher på Drottningmarken nästa år. I närtid hoppas man även att planknuten för de 48 bostäderna i Asylenparken ska lösas upp.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S) anser att planläget är bättre än på mycket länge. Planuppdrag finns dessutom om S:t Persområdet – där HSB redan är en samarbetspartner – samt om Tycklinge och Birgittastranden.

Vadstenas budget för 2018 ska enligt majoritetspartierna varken präglas av besparingar eller tillskott; skattesatsen behålls oförändrad på 22:80 kronor per tjänad hundralapp.

S+M+MP menar att det ändå är möjligt att utveckla kommunen och nämner den nära förestående utbyggnaden av barnomsorgen med en förskola med sex avdelningar vid den norra infarten. Inom skolan omfördelas läromedelsanslag på 2,5 miljoner per år i tre år till successiv övergång till mer IT-baserade läromedel. Samtidigt startar en förstuide av hur S:t Persskolan ska ersättas.

Som tidigare nämnts ska miljön på Rådhustorget ryckas upp och inte långt därifrån – i hamnen – hoppas majoriteten snart få till en uppgörelse med Statens fastighetsverk om en serverings- och servicebyggnad.