– Det är unikt med både Omberg och Vättern, säger Anders Agnemar C).

I ett Naturum Vättern-Omberg skulle Vätterns vatten, djurliv och betydelse lyftas fram.

Omberg har många besökare och ett Naturum skulle kunna få många fler att intressera sig för berget och dess natur och historia.

Artikelbild

| Skyddsvärd. Allmänheten skulle kunna få ökade kunskaper om Vättern genom ett Naturum.

– Stenindustrin är också intressant och kan bidra om man gör det på rätt sätt, säger Agnemar.

Stenbrytning har funnits i Borghamn sedan Alvastra kloster byggdes och pågår fortfarande, skriver han i motionen.

Anders Agnemar yrkar att Vadstena kommun beslutar att snarast kontakta berörda myndigheter och argumentera för att få dessa att besluta om att skapa ett Naturum Vättern-Omberg i Borghamn.