Inställda tåg som ersätts med buss.

Trafikverket som inte vill satsa på banan.

Det senaste året har det mest varit negativa nyheter kring Tjustbanan. Nu kommer två positiva nyheter i ett slag.

* Kalmar län och Trafikverket har bråkat om upprustningen av Tjustbanan. En gång i tiden gjordes en överenskommelse där Kalmar län satsade 100 miljoner kronor och Trafikverket skulle skjuta till lika mycket. En stor del av pengarna har satsats på helsvetsad räls på en sträcka på Östgötasidan. Kvar finns 56 miljoner kronor av Trafikverkets andel. Problemet har varit att Trafikverket inte velat lägga ytterligare pengar på Tjust- och Stångådalsbanorna. Man har ifrågasatt sträckornas framtid.

Vid ett möte i förra veckan gav Trafikverket nya signaler. Den gamla överenskommelser står fast. Myndigheten ska återkomma med hur man vill använda de återstående pengarna.

* Landstinget som är huvudman för länstrafiken tycks fortsatt tro på tågtrafiken. Man planerar för inköp av nya tåg. Det ska ske i en upphandling som ska göras tillsammans med ytterligare ett antal länstrafikbolag runt om i Sverige.

– Vi vill köpa in tåg som både kan gå på fossilfritt bränsle och el, säger Ulf Nilsson, ordförande i landstingets trafikutskott.

I bakhuvudet finns att Tjust- och Stångådalsbanan så småningom ska kunna elektrifieras. Inköpen innebär att tågparken förstärks och turtätheten ska öka.

– Målet är avgångar varje timme, säger Ulf Nilsson.

Komforten räknar han med ska vara bättre än dagens Itinotåg, däremot inte i klass med de så kallade Kustpilentågen som köptes in för 20 år sedan, och som fortfarande används på Stångådalsbanan.

– De är ett under av komfort, säger Nilsson.

Satsningen beräknas kosta mellan 1,3 – 1,5 miljarder kronor.

Beskedet välkomnas i Västervik. Tomas Kronståhl (S) och Harald Hjalmarsson (M) räknar med att ökad turtäthet kommer att leda till ökat resande. Från mötet med Trafikverket välkomna de särskilt att tonen tycks ha svängt när det gäller restiderna. Tidigare har det varit tal om sänkta hastigheter på grund av det eftersatta underhållet på banan. Nu verkar även Trafikverket vara inställt på att försöka sänka restiderna.

De som pendlar med Tjustbanan, och som även den här vintern fått åka en hel del med ersättningsbuss, kan kanske tycka att nya tåg 2024 låter avlägset. Ulf Nilsson säger ledtiderna för sådana här beslut är väldigt långa, men att resenärerna ska märka förbättringar ganska snart.

– Den nya verkstad som vi tagit i bruk ska leda till färre inställda tåg.