23 rullbara väskor, var och en fylld med plast- lådor med färggrant innehåll, som kapsyler, snören, gradskivor, spelpjäser och geometriska figurer, står för utdelning i ett klassrum på Alléskolan.

- På lång sikt ska det öka måluppfyllelsen i matematik, på kort sikt väcka intresset hos eleverna, säger Maria Gullquist, matematikutvecklare i kommunen.

Matematik kan läras ut på andra sätt än de traditionella och matte är mer än siffror, påpekar Maria Gullquist och nämner laborativ matte som en inlärningsmetod.

- Det innebär att man oftast gör något med händerna. Med spelpjäser, tärningar eller snören.

För att kunna satsa på laborativ matematik och fortbildning ansökte kommunen om stöd hos Skolverket. Svaret blev omkring en miljon kronor till två projekt som löper under två år.

Satsningen på Alléskolan riktas mot elever i årskurserna sex och sju. När vårterminen börjar i januari väntas mattelärarna rulla fram sina svarta väskor med spännande innehåll.

I satsningen ingår också inköp av smartboard, stora skärmar som kopplade till en dator ger flera specialfunktioner, som bland annat kan användas på mattelektionerna.

Skolverket stöttar även fortbildning av lärare i årskurserna 4-5.