- Jag vill inte gå närmare kanten, det är för högt, säger Amelia Sandqvist på toppen av en flera meter hög samling med varpsten vid Mormorsgruvan.

Ändå är den här stensamlingen bara som ett sandkorn av all sten som tagits ur gruvorna. En ny guide till ett gruvområde, format och danat av människans hand, invigdes i lördags.

-- Det är resterna av en människas händer som du ser överallt här, säger Britt Svensson från Brukskultur Åtvidaberg.

Hon pekar ned i skogen bakom den jättelika varphögen på kanalen, nu överväxt av mossa och ormbunkar, som ledde vatten från gruvan och som går förbi där vi står.

-- Det här är ett sandkorn i Sahara av all sten från gruvan, säger Britt, och visar med handen över stenansamlingen. Det tar en vecka att se allt här, alla gruvorna, var stånggången som pumpade vatten ur gruvorna gick, och så kanalen.

Mer om människan

Gruvpromenaden mellan Mormorsgruvan och Malmviksgruvan skyltades första gången redan för tjugo år sedan, men med nya uppgifter ur kopparverkets arkiv har sträckan nu fått sexton nya skyltar uppsatta av Brukskultur Åtvidaberg.

-- De gamla skyltarna handlade mycket om tekniken i gruvorna men nu har vi lagt till uppgifter från lönelistor och avräkningsböcker. Nu kan besökare få se hur mycket en familj tjänade eller vad de plockade ut för livsmedel. Vi har också digitalt bearbetat en del gruvkartor så att gruvorna kan ses i genomskärning, berättar Roy Andersson från Brukskultur Åtvidaberg.

De nya skyltarna har namn som "Minnen från min barndom" och "Malmskrädning, kvinnokraft och barnarbete".

Sammanhållning

Johan Adelswärd invigde promenaden, som nu blir en del av Ekomuseet, och talade om ömsesidigheten mellan arbetarna och gruvfogdarna. Det var en fingerfärdighet att kunna väga en sten i handen och avgöra om den var värdefull eller gick till varpstenshögen, och fogdarna var tvungna att värna om dessa arbetares händer.

Även under nästa bruks-period på 1900-talet då företaget Facit, som tillverkade kontorsmaskiner, var igång fanns en slags samhällsstruktur där människor arbetade hårt men också togs omhand, menar Roy Andersson. Det fanns läkare och äldrevård.

Troll och döda arbetare

Knappt hundra personer kom för att titta på omgivningarna och se Teater Såklarts föreställning "På Varpet".

Amelia, 7 år, och Emanuel Sandqvist, 5 år, gick tipspromenad med farmor och farfar Ulla och Olle Sandqvist. I skogen skiljer breda sten-gärdesgårdar gamla od-lingslotter åt. De är breda av all staplad sten, för bruksarbetarna fick sig tilldelade den sämsta marken.

Plötsligt skäller hunden Lisa varnande. Bakom träden dansar en blå vålnad med svepande rörelser. Idag är skogen befolkad av spöken och knytt. Efteråt tycker Amelia att "Malmens rå" var finast i vita kläder och med snälla skratt. Hon tyckte inte det var läskigt, men Emanuel tyckte att en vålnad var läskig.

-- Den hade lila runt ögonen, säger han.

Att gå den nya gruvpromenaden kan vara ett sätt att få veta varför samhället Åtvidaberg ser ut som det gör. Gruvan i Åtvidaberg var på sin tid den näst största i Sverige, störst var Faluns koppargruva. Mormorsgruvan var Sveriges djupaste, över 400 meter djup. Det är som fyra Domkyrkotorn, fast på djupet.

Fotnot: Brukskultur startade 1999 och drivs i samverkan med Åtvidabergs kommun och Linköpings universitet. De sköter Bruks --och Facitmuseet och Ekomuseet i Åtvidaberg.