Det säger Mikael Blom, försäljningschef på Netto Sverige AB med huvudkontor i Falkenberg.

Butiken vid Stortorget i Åtvidaberg öppnade i november 2007. I höst löper det femåriga hyreskontraktet ut.

- Vi har inte för avsikt att förlänga det.

Orsaken ska vara att lönsamheten inte varit tillräcklig.

Har ni drivit butiken med underskott?

- Det vill jag inte säga. Men vi hade hoppats på en bättre omsättning.

Netto öppnade sin första butik i Sverige år 2002 och finns i dag på omkring 100 orter i Sverige. Mikael Blom säger att lågpriskonceptet fungerar bra i landet.

- Vi har en hög expansionstakt och har faktiskt bara lagt ner två butiker tidigare. Det är trist att vi inte lyckats i Åtvidaberg, jag kan inte säga vad det beror på.

I dag arbetar åtta till tio personer (ej heltidsanställda) på Netto i Åtvidaberg. För flertalet väntar uppsägningar. Någon har erbjudits anställning i Linköping.

Nedläggningsbeslutet har väckt reaktioner bland kunder. På Facebook- gruppen "Bevara Netto i Åtvidaberg", riktas en uppmaning till Facebook-använda att opponera sig mot nedläggningsbeslutet för att få Netto att ändra beslutet.

Men beslutet är fattat, uppger Mikael Blom. Någon gång i oktober stänger Netto butiken.