2009 införde Åtvidaberg en egen kommunchefsmodell. Fem förvaltningschefer delade på uppdraget och verkade som kommunchef två månader i taget enligt ett rullande schema.

Nu, efter tre och ett halvt år blir fem kommunchefer två.

Kommunstyrelsen har sagt ja till en ny modell, där två kommunchefer ska få egna ansvarsområden, men även svara för helheten. Nuvarande socialchef/kommunchef Andreas Capilla och personalchef/kommunchef Kerstin Skarin föreslås till uppdragen.

Inför beslutet opponerade sig facken mot bristfällig utredning och en alltför snabb process utan samverkan med facken. Andreas Capilla och Kerstin Skarin hoppas kunna reparera det förtroendeglapp som uppstått mellan kommunen och de fackliga organisationerna.

Mer om den nya kommunchefsorganisationen läser du i Corren.