I helgen samlades 77 av ett 100-tal Carl Ingemund-ättlingar på Boxholms brukshotell för att försöka reda ut oklarheter i hans liv och "fastslå" hans kungliga ursprung. Att släkten möttes just i Boxholm beror på att Carl Ingemund under många år levde på olika torp i den här trakten, bland annat på Hargstorp.

- Det ligger i tiden att man undersöker sina rötter. Vår släkt har alltid pratat om flera oförklarliga detaljer i Carl Ingemunds märkliga liv. Det är dags att vi hjälps åt och får klarhet i det, säger Curt Gårsjö som tog initiativet till släktmötet.

Carl Ingemund var farfar till Curts mamma Karin. Därför har Curt Gårsjö under hela sin uppväxt lyssnat på släktberättelser om Carl Ingemund. Och för flera av dessa berättelser har släkten skriftliga bevis.

Artikelbild

Många i släkten hade olika föremål som de har fått i arv efter Carl Ingemund eller sina föräldrar. Allt ställdes ut under släktträffen.

- Samma år som Carl Ingemund föddes, 1837, bokfördes 2 500 riksdaler i barnhemmets kassabok för hans försörjning. Det är oerhört mycket pengar, motsvarar flera miljoner kronor i nutida värde. Det är inte många som på den tiden kunde avsätta så mycket pengar till ett barn, säger Curt Gårsjö.

Olyckligtvis försvann pengarna något senare när Carl Ingemund placerades i ett fosterhem. Som femåring ackorderades han ut i flera familjer i trakterna kring Tranås. När han var i 20-årsåldern hände det ytterligare något som sätter släktens fantasi i rörelse.

- Då fick Carl Ingemund i uppdrag att leverera en häst från ett av de småländska adelsgodsen till kung Karl XV. När han kom fram visade kungen ett stort intresse för Carl Ingemund och pratade med honom. Att just han, en fattig torpare, skulle leverera kungens häst var mycket märkligt. Likaså kungens intresse, och allt finns nedskrivet av Carl Ingemunds son, säger Curt Gårsjö.

Någon gång under 1912 söks Carl Ingemund genom en annons i en Stockholmstidning och ombeds att ta kontakt med namngivna personer i Paris. Men han själv ser aldrig tidningen. Vem som sökte honom är ytterligare en gåta. Men Curt Gårsjö har en teori.

- Det gäller ett arv och oerhört mycket pengar, men mer törs jag inte säga nu, säger han med glimten i ögat.

Släktdagen gav inga svar på Carl Ingemunds hemligheter, men släktens forskningsarbete går vidare. Curt Gårsjö hoppas att komma i kontak med flera som vet något om Carl Ingemund.