Det var Djurrättsalliansen som polisanmälde djurhållaren. Det skedde i samband med en kampanj där grisfarmen blev uppmärksammad i medierna tillsammans med andra liknande fall.

Djurrättsaktivisterna ville peka på missförhållanden och hade olovligen tagit sig in på gårdarna för att ta bilder på sådant de ansåg vara brottsligt.

Flera inspektioner och kontroller har gjorts och länsstyrelsens djurskyddsinspektör har haft anmärkningar mot den nu misstänkta uppfödaren. Det har saknats strö i flera avdelningar, även i grisningsboxar där det är extra angeläget att de dräktiga suggorna har tillgång till lämpligt bobyggnadsmaterial.

Ett flertal suggor i slutet av digivningsperioden var magra och hade bogsår. Enstaka grisar i slaktsvinsavdelningar borde ha placerats i sjukbox. Tandslipning på smågrisar skedde rutinmässigt, vilket inte är tillåtet.

I djurskyddsinspektörens anteckningar nämns även att en sugga hålls fixerad, en annan gris som har ledinflammation, stort hängande navelbrock och andra djur är bitna i öron och svans.

Djurhållaren förnekar brott och säger att de regler som finns för strö följs på gården. Hans och hans anställda ger djuren en rimlig mängd halm för att kunna hantera det spill som blir.

Uppfödaren menar att flera av bilderna inte är tagna på hans gård. En bild som däremot bevisligen är från gården visar en gris med navelbrock. Brocket är av sådant slag att veterinären gjort bedömningen att djuret inte lider av detta, enligt djurhållaren.

Djurhållaren poängterar att djurrättsaktivisterna inte har fotograferat gårdens frigående grisar som har djupströbädd.