Landstingets nya majoritet vann valet på löftet att återställa vården på Vrinnevisjukhuset. För ortopedin handlar det om att årligen "ta hem" cirka 450 Norrköpingsbor som de senaste åren fått nya höft- och knäleder på lasarettet i Motala.

Enligt plan skulle ortopederna på Vrinnevisjukhuset börja operera proteser fullt ut från och med mitten av september.

Frånvaron av både vårdplatser och läkare gör att man får börja med att operera fyra istället för tio patienter per vecka.

Tio ortopeder behöver bli tjugo

Dagens tio ortopeder behöver bli tjugo för att klara produktionsökningen. Problemet är att ingen, hittills, har sökt de tio tjänster som utannonserats.

Däremot har många sökt två utannonserade underläkartjänster, så kallade ST-tjänster, vilket gör Peter Rockborn, ortopedöverläkare i Norrköping, försiktigt optimistisk.

- Vi anställer två underläkare nu och hoppas kunna ta in flera sedan. Ihop med hyrläkare som sköter jourer kan vi överläkare på lite sikt bli så pass avlastade att vi klarar de flesta protesoperationerna, hoppas han.

Kan få större lokaler

Ortopedin på Vrinnevisjukhuset har inför utökningen fått löfte om att ta över halva den vårdavdelning man hade tidigare. Men först måste rehabiliteringen i östra distriktet som "bor" där nu flytta ut. Det är ännu oklart när det kan ske.