– Vi är oerhört glada. Och vi tackar alla våra anställda och våra kunder, sa Henrik Karlsson i sitt tacktal.

Paret Karlsson startade företaget 1998 med två anställda elektriker. Genom åren har firman breddat sin service där 19 personer arbetar med el, värme och sanitet.

Karlssons elektriska är enligt Företagarnas motivering ett "lysande exempel på att entreprenörskap och familjetradition leder till framgång".

På Henrik Karlssons sida har arbete med elektricitetet strömmat genom fyra generationer. Bland annat grundade hans farfar Kisa Elbyrå.

Utmärkelsen Årets företagare överlämnades traditionsenligt ut på torsdagskvällen. Som alltid i vecka 17.

En vecka som varje år fylls med aktiviteter kring näringsliv och entreprenörskap.

Ytterligare tre företagare prisades för sina berömvärda och betydelsefulla insatser i Kinda.

Årets nyföretagare: Lina och Eva Edgar, Evalina AB, som driver Annas kafé i Horn och som även arbetar med catering och festarrangemang.

Enligt Nyföretagarcentrums motivering har Lina Edgar och hennes mor Eva Edgar skapat "den kanske viktigaste mötesplats för Horn".

Det goda värdskapet: Andreas Holm med personal vid AH Bensin & Livs i Kisa (Frendo eller Statoil i folkmun).

Växtkraft Kinda, som delade ut priset, pekade på att företaget alltid sätter kunden i centrum genom ett "oklanderligt bemötande och högsta service".

Årets hedersomnämnande gick till Papper & Plast i Kisa. Företaget grundades av Edward Almgren i Stockholm 1987 och flyttade till Horn 1992.

Sedan 1995 finns P & P i Kisa och det av flera orsaker, enligt vd Stefan Löfving:

* Bra lokaler.

* Lojal, duktig och trogen arbetskraft (20 personer).

* Kinda ligger mitt i Sverige ur ett kundperspektiv.

* Närhet till pappersleverantören Swedish Tissue och den stora kunden Finess Hygiene.

Pristagarna hyllades också av Kinda kommun som representerades av kommunalrådet Pia Tingvall (C) och planeringssekreterare Rune Jonsson.