Det är länsstyrelsen Östergötland som i ord, bild och föremål illustrerar den gamla och genuina miljön vid säteriet.

Länsrådet Kristina Zetterström invigningstalade och klippte det blågula bandet innan dörrarna öppnades - till byggnaden som tidigare varit bykhus, svinstia, hönshus och traktor-garage.

Föllingsö säteri är en 1700-talsbyggnad, men har anor ända ner i 1200-talet.

Artikelbild

| Livet förr. Museet visar föremål från en gången tid vid Föllingsö.

Vidmund domprost var förste ägare 1250–1311. Den siste privata ägaren var Otto Pauli 1875–1891 som sålde till nuvarande ägaren Riddarhuset.

Den som kliver in över tröskeln till museet kan lära sig mer om säteriet och vilka som bodde där.

Det finns även kortfattad information om bland annat torparsystemet, storskiftet och folktro. Länsstyrelsen har även samlat föremål och redskap från en gången tid.

Området vid Föllingsö har även varit boplats av enklare slag för människor som levde för tusentals år sedan.

Artikelbild

| Späänande. Erik Årnfelt visar vad han hittat för bland andra Bosse Olofsson och Linus Schelander.

Här finns mängder av fornlämningar och höga naturvärden. Lars Frölich är naturguide och klassar Föllingsö som en av de finaste pärlorna i Östergötland.

– Det är ett oerhört spännande område med mängder av arter och där fältgentianan är i topp. I kombination med järnåldersgravar och gamla åkrar är det av hög klass.

Artikelbild

| Blev det nåt? Erik Årnfelt håvade upp vattendjur ur Kisaån.

Risken för att allt skulle försvinna var uppenbar i början på 1990-talet.

Det säregna odlingslandskapet skulle bli plats för en golfbana och diskussionens vågor gick höga, vilket Kristina Zetterström påminde om i sitt invigningstal.

Artikelbild

| Invigning. Länsrådet Kristina Zetterström klippte. Jonas Siverholm och Sofia Fälth höll det blågula bandet.

Till slut stoppades planerna. Carin Claréus, tidigare biträdande länsantikvarie, minns.

– Föllingsö har ett väldigt högt värde och är av riksintresse. Utan hjälp och stöd från Riksantikvarieämbetet hade vi inte kunnat bevara det.

Den historiska miljön återskapades och visar i dag hur landskapet såg ut i början av 1800-talet. Nu är det mulen och lien som får råda i marker som får växter och insekter att trivas.

Även vattnet vid Föllingsö har ett rikt innehåll. Erik Årnfelt vid länsstyrelsen vet vad som finns.

– Vi har hittat sju olika arter av musslor, vilket är unikt.

Enbart på en kort sträcka av Kisaån nedströms Föllingsö finns tiotusentals musslor varav den sällsynta tjockskaliga musslan är en av dem.