- Med den datorkraften kan vi få fram detaljinformation på molekylnivå som ger oss möjlighet att designa material på ett helt nytt sätt, konstaterar Igor Abrikosov.

Han är professor i teoretisk fysik vid Linköpings universitet vars nationella superdatorcentrum får sitt nya datorkluster tack vare en donation på 14 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Fem svenska forskargrupper ska med datorns hjälp ta fram nya material för miljövänlig produktion och lagring av hållbar energi, energibesparing, förvaring av kärnavfall och minskade giftutsläpp.

Maskinen intar plats 386 bland världens snabbaste datorer med en prestanda på drygt 37 teraflop som klarar en biljon operationer per sekund.