Försäljningen är en logisk följd av vem som äger bolagen. Bakom Carema finns Ambea med ägarna Triton och KKR. Det är riskkapitalfonder som redan när de köper ett företag har en plan för hur länge det ska ägas.

Samma sak är det med Humana. Det ägs av Londonbaserade Argan capital och deras mål har tidigare uttryckts som "investeringshorisont på 6–7 år".
I planen ingår att bolagen ska säljas för högre pris än när de köptes så att pensionsfondernas kapital växer.

Fredrik Gren, vd för Ambea, hade planerat ett offentliggörande av försäljningen måndag eftermiddag, men eftersom så många parter är inblandade har informationen kommit ut. Det är först på måndagen som Carema hunnit träffa företrädare för alla 15 kommuner som berörs.

– Det här är ganska odramatiskt. Är man medarbetare så har man kvar sin gamla chef och man kommer fortsätta ta hand om de äldre man tar hand om idag. Jag tror att man inte kommer att märka någon skillnad, säger Fredrik Gren.

Den andra parten i affären är betydligt mindre pigg på att prata. Humanas kommunikationsdirektör Helena Pharmanson bekräftar bara att de ska träffa Linköpings kommun under måndagen.

Formellt är inte affären helt klar. Den måste godkännas av Konkurrensverket. Det brukar ta en månad och enligt Ambeas vd Fredrik Gren är det därför en realistisk gissning att ägarbytet sker den 1 juni.

När Corren undrar om försäljningen av hemtjänsten är första steget mot en försäljning av hela Carema svarar Fredrik Gren så här.

– Nej, det är inte intentionen. Det här görs för att fokusera på det vi kallar kärnverksamhet. Vi upplever att vi är duktigast på att driva större boenden. Där har vi en fördel av att vi är en större aktör.

Han säger också att hemtjänsten endast berör 1 300 av de 15 000 anställda som Carema har. Och den vårdkoncern han styr omsätter 7 miljarder kronor, medan hemtjänsten står för cirka 425 miljoner kronor.