– Jag vill inte att mina barn ska leva på en förstörd jord. Vi har inte rätt att leva på det destruktiva sätt som vi gör, och vi måste agera nu!

Lena Elfving Nixon är en av många föräldrar som känner en växande oro för att vi kommer att lämna en värld, förstörd av klimatförändringar, efter oss till våra barn. Hon lever så klimatvänligt hon kan, gör inga långa flygresor, handlar miljövänligt och har grön el. Men klimatfrågan kan inte lösas enbart med sådana insatser.

Viljan saknas

Artikelbild

De senaste månadernas händelser har fått bägaren att rinna över för henne och många andra föräldrar. Först kom Världsbankens mycket oroande rapport om att världen kan vara på väg mot en temperaturhöjning på fyra grader, en höjning som dramatiskt skulle förändra förutsättningarna för människans liv på jorden. Några veckor senare slutade klimatkonferensen i Doha i ett misslyckande.

– Det är så oerhört frustrerande. Den klimatvänliga tekniken finns, det är den politiska viljan som saknas. Nu måste vi visa politikerna att vi är många som vill att de ska prioritera klimatfrågan, och att vi är beredda på att göra uppoffringar om det behövs, säger Lena Elfving Nixon.

2 400 föräldrar

De frustrerade föräldrarna har länge haft mötespunkter på olika bloggar. Förra helgen, när misslyckandet i Doha blev känt, beslöt sig några för att skapa en kampanj på nätet. Inom ett par dygn hade Föräldravrålet skapats, med en hemsida och en Facebookgrupp.

I dag, en knapp vecka senare, har 2 400 föräldrar och andra som är engagerade i barnens framtid gått med i Föräldravrålet. En av initiativtagarna är tvåbarnspappan Johan Gustavsson, tidigare Linköpingsbo som idag bor i Skivarp i Skåne.

– När det gäller eurokrisen så lägger politikerna ner enorm energi för att hitta en lösning. Men klimatkrisen gör man ingenting åt, det är förfärligt att se, säger Johan Gustavsson.

– Nu är vi tydliga mot politikerna: Vi kommer inte att straffa er i nästa val, även om ni måste ta svåra beslut för att rädda klimatet. Vi vill att ni ska agera, att ni ska vara modiga.

Även i andra länder

I Finland har några föräldrar redan startat en motsvarighet till Föräldravrålet. Och i USA finns sedan tidigare climatparents.org.

Föräldravrålet tycks fortsätta att växa. Har ni någon plan för hur ni ska gå vidare om ni blir riktigt många?

– Nej, det hela har gått så fort. Vi får se hur det utvecklar sig, och vad deltagarna vill att vi ska göra, säger Johan Gustavsson.