Det är Statistiska centralbyrån, SCB, som tagit fram nya siffror över transportinfrastrukturen i Sverige. När det gäller cirkulationsplatser så ökade antalet, från cirka 1360 till närmare 2800 i landet mellan åren 2005 till 2010. Enligt SCB är det en ökningstakt på mer än fem i veckan.

Inte oväntat har Göteborg, Malmö och Stockholm i nämnd ordning flest antal cirkulationsplatser. Linköping hamnar på sjätte plats bland de kommuner med flest cirkulationsplatser. År 2005 fanns 20 cirkulationsplatser i Linköping. 2010 hade de ökat i antal till 50 stycken, alltså mer än en fördubbling på fem år.

SCB konstaterar också att när det gäller den uppmätta arealen mark som nyttjats till rondeller så hamnar Linköping på första plats i riket. Drygt 177 000 kvadratmeter mark i Linköping nyttjas till rondeller.

Fotnot. SCB gör en distinktion mellan cirkulationsplats och det vi i dagligt tal kallar rondell. Rondellen är den yta i mitten som vägen cirkulerar runt, skriver SCB.