Torbjörn Flack har tillsammans med Peter Edgar - Ica Signalens båda delägare - tröttnat på fastighetsägaren Stencap Linköping AB som inte uppfyller sina löften att bygga om och fräscha upp Ekholmens centrum.

Sjuårigt kontrakt

Trots att Ica Signalens ägare sitter med ett alldeles färskt sjuårigt hyreskontrakt på sina lokaler i Ekholmen har de sett sig om efter ny mark. Blickarna har fastnat på åkrar med ekdungar vid Brokindsleden i närheten av återvinningscentralen i Ullstämma.

Artikelbild

– Vi är otroligt trångbodda i Ekholmen. Inte ens den nya yta vi erbjuds räcker egentligen till, säger Ica Signalens Torbjörn Flack. Bild: PIA MOLIN

Med uppbackning från Icas Fastighets AB har en arkitektbyrå gjort de första skisserna på hur ett köpcentrum skulle kunna fogas in i området. Med dem har Torbjörn Flack och Peter Edgar uppvaktat representanter för Linköpings kommun om sina önskemål.

Motvikt till Tornby

Så sent som förra året fastställde kommunen en detaljplan för området intill återvinningscentralen i Ullstämma. Åkrarna upplåts för handel men den stora ekdungen har reserverats som natur. För de båda trångbodda köpmännen från Ica Signalen i Ekholmen känns detaljplanen från början som en alltför liten kostym.

- Vi skulle vilja att den rivs upp och att handelsområdet utvidgas. Ytan är egentligen för liten för oss och den här delen av staden behöver en motvikt till Tornby, säger Torbjörn Flack.

Fler flyttar med?

Samtidigt betonar han att Ica Signalen inte vill växa till ett nytt Ica Maxi.

- Det handlar fortfarande bara om en matbutik, men vi behöver omkring 4 000 kvadratmeter för egen del. Sedan vill vi att även andra butiker flyttar med oss till Ullstämma för att det ska bli ett riktigt centrum, säger Torbjörn Flack.

Vad skulle i så fall hända med Ekholmens centrum?

- Det kan bli en galleria och ge plats för en matbutik som inte behöver så stor affärsyta som vi. Idag är vi otroligt trångbodda.

Utan ersättningslokaler

Ica Signalen förfogar över 2 500 kvadratmeter i Ekholmen. Delägarna har ett löfte av fastighetsägaren Stencap Linköping AB om ytterligare 700 kvadratmeter inne i centrum.

- Ombyggnaden skulle ha varit igång i vecka 6, men ingenting har hänt. De tre butiker som berörs har inte erbjudits några andra lokaler i centrum. Vi ville egentligen inte skriva på ett nytt kontrakt förrän den frågan lösts för dem, men blev inträngda i ett hörn och kände oss tvingade att skriva under. Stämningen är orolig bland alla uppsagda småföretagare i Ekholmens centrum, säger Torbjörn Flack.

Hur ska ni ha råd att bygga ett nytt handelscentrum när ni är bundna till Ekholmen i ytterligare sju år?

- Byggplanerna är på lång sikt. Med tanke på att vi betalar nio miljoner om året efter hyreshöjningen blir det billigare för oss att etablera oss i Ullstämma än att vara kvar i Ekholmen. Vi skulle kunna bygga för 90 miljoner innan vi kommer upp i samma hyra som vi har nu och så mycket kan ett nybygge inte kosta. Under en övergångsperiod får vi väl ha verksamhet igång på båda ställena, svarar Torbjörn Flack.

Ombyggnad försenad

Corren sökte under tisdagen Stencap Linköping AB:s fastighetsförvaltare Jon Warmland som är ansvarig för Ekholmens centrum. I ett mejlsvar meddelar han att ombyggnaden drabbats av en mindre försening därför att arkitektritningarna för takanslutningen i innetorget måste göras om.

"Samtliga berörda har erbjudits ersättningslokaler, men inga avtal har ännu träffats", skriver Jon Warmland - men att butikerna vet vart de ska flytta inom Ekholmens centrum är en uppgift där ord står mot ord enligt vad Corren erfar.