I en inte allt för avlägsen framtid har Linköpings innerstad växt över ån och Kallerstad heter Stångebro. Den nya simhallen ligger än mer centralt i en växande innerstad och närheten till Linköpings nybyggda resecentrum skapar en god framkomlighet för både kollektivtrafik, gång- och cykelvägar. Men hur långt fram i tiden vi måste gå för att detta ska vara verklighet beror helt på vilket av de två lägena kommunen väljer som platsen för en ny simhall. I kommunens utredning har man tittat närmare på de två aktuella områdena för byggandet av den nya simhallen. Kostnaden för en ny simhall skulle bli likvärdig på båda platser, men att placera simhallen vid Norrköpingsvägen, väster om fotbollsarenan, skulle innebära att den hamnar i utkanten av innerstaden de första 20 åren.

Kommunens utredning rekommenderar därför att den nya simhallen byggs vid Cloetta center, vid Sportcenter norr om bandyarenan. En anledning är att simhallen då tidigare finns i en innerstadsmiljö än vad den skulle göra om den byggs vid Norrköpingsvägen.

– Sen är det också väldigt vackert vid Stångån och närheten till vattnet känns naturlig för en simhall. Det krävs väldigt stora planteringar av träd och grönska vid fotbollsarenan för att det ska bli en attraktiv miljö, säger Christian Gustavsson (M), kommunalråd.

Ambitionen hos kommunen är att beslutet om var man ska bygga simhallen ska fattas under våren.

– Det är viktigt att vi börjar bygga snarast. När beslutet är fattat om var vi ska bygga så tar det cirka fem och ett halvt år innan vi kan simma i vår nya simhall, säger Christian Gustavsson.

Den största kostnaden för att anlägga simhallen vid Cloetta center är att man måste riva en befintlig byggnad för att konstruera en helt ny. Hur det påverkar de verksamheter som redan finns där i dag kan man inte med säkerhet veta.

– De kommersiella verksamheterna får ta den diskussionen med fastighetsägarna. Men jag vet att de föreningar jag pratat med inte har något problem med att flytta på sig, säger Christian Gustavsson.

Artikelbild

| Kommunalrådet Christian Gustavsson visar ett av förslagen om var den nya simhallen ska byggas. Foto Pia Molin

När den nya simhallen är färdig finns inga planer på att bevara den nuvarande vid Folkungavallen eller bygga om den för andra verksamheter.

– Det finns inget värde i att behålla den gamla simhallen när den nya är färdig. Vi hoppas istället på att kunna bygga nya bostäder och göra Folkungavallen till en större del av innerstaden, säger Christian Gustavsson.