Linköpings kommun vill bygga ett stödboende i Slaka för sex personer med psykiska problem och eventuella missbruk. Fastigheten ligger ganska enskilt, över vägen ligger något bostadshus. Ett par hundra meter bort, på andra sidan åkern, ligger ett villaområde.

Stödboendet är tänkt att bestå av tre bostadshus med två lägenheter i varje och en gemensamhetslokal. Någon av de äldre befintliga byggnaderna på tomten ska bevaras.

I slutet av förra året hölls ett möte där cirka 40 Slakabor diskuterade frågan med berörda tjänstemän och politiker. Ortsborna var bland annat oroliga för sina barns säkerhet.

Artikelbild

Förslag på hur det planerade stödboendet i Slaka ska se ut. Bild: Falk Arkitekter

Bygg- och miljönämnden har nu godkänt ett förhandsbesked om bygglov. Minst sju Slakabor har överklagat beslutet hos länssstyrelsen.

Två personer skriver att de flyttade till Slaka för att få en lantlig miljö. Om gruppboendet byggs förstörs den lantliga idyllen, anser de.

En annan person menar att det inte finns någon bra lösning att koppla det kommunala vatten- och avloppsnätet till fastigheten.

För Elisabeth Ulvenäs, planeringsledare på omsorgskontoret, var överklagandena väntade.

Artikelbild

Förslag på hur det planerade stödboendet i Slaka ska se ut. Bild: Falk Arkitekter

– Tyvärr är det ganska vanligt att människor är oroliga när den här typen av boende ska etableras i ett område.

Kan du förstå oron?

Artikelbild

– Visst kan jag det. Vi försöker lugna ner dem eftersom vi har goda erfarenheter. Detta är ett boende med personal dygnet runt.

Det går närmast att jämföra med stödboendet Landeryds ängar. När det planerades för ungefär tio år sedan var reaktionerna starka bland många Hjulsbrobor. Men sedan boendet öppnade har det varit lugnt.

Varför tycker ni att Slaka är ett passande ställe?

– Vi tittar på mängder med tomter och tycker att det den här fastigheten har ett jättebra läge. Den ligger nära bebyggelse, men ändå avskilt. Man kan cykla till stan och det går bussar utanför.

Hur fokuserade är ni på att få igenom det här?

– Vi är nog ganska bestämda, politiskt tvekar man inte.

Om överklagandena avslås räknar Elisabeth Ulvenäs med att det kommer ytterligare överklaganden i nästa instans.

– Det kan nog bli en process som tar ett till två år.

I slutändan tror hon ändå att bygglovet kommer att gå igenom.

– Jag ser inte att det finns några hinder att bevilja ett bygglov.