Han är oerhört besviken.

– Jag har vetat jättelänge att jag egentligen inte hörde hemma i särskolan, säger han.

Robin önskar sig mest av allt ett riktigt jobb så att han kan försörja sig själv.

Artikelbild

| Roben Nelen, 13 år i fel skola

– Och då behöver jag en utbildning, säger han. Jag hade velat läsa fordonsprogrammet. Nu har jag bara kastat bort fyra år.

Det blev fel från första början. Robin Nelén var rastlös och hade koncentrationssvårigheter redan i förskoleklassen. En utredning visade att han presterade väldigt ojämnt och att hans koncentrationssvårigheter borde leda till att han skulle undervisas i en liten grupp, med en egen assistent vid skolstarten.

Ansågs stökig

– Han började i en vanlig klass men kom snart till en liten grupp. Det sades att skolan skulle få mer resurser om han gick i särskola, berättar mamma Ann. Vad hjälpte det att jag inte tyckte att han borde göra det?

Robin ansågs stökig och bråkig även i särskolan, hans klasskamrater hade funktionsnedsättningar av olika slag. Robin hade själv flest kompisar bland de andra barnen, de som gick i vanliga klasser.

Hämmat utvecklingen

– Givetvis har hans utveckling hämmats, både utbildningsmässigt och socialt, säger Ann. Jag har många gånger önskat att skolan skulle ställa större krav på honom.

– Jag tyckte aldrig att han passade i särskolan, flera av hans lärare sa samma sak. Men ingenting hände.

Ny utredning

I åttan gjordes en ny psykologutredning, och Robinfortsatte att prestera ojämnt. Han behöver språklig träning, konstaterar psykologen, han kan ha svårt att koncentrera sig när han inte tycker att en uppgift är meningsfull, men han är mycket duktig i huvudräkning – och i innebandy, där han spelar med grundskolans lag. Han pendlar mellan grundskolenivå och grundsärskolenivå, enligt psykologen.

I våras gjordes alltså nya test. Återigen gör han ganska ojämna resultat, men ligger inte på särskolenivå. Han ”uppfyller inte kriterierna för lindrig psykisk utvecklingsstörning”, konstaterar psykologen, däremot har han fortfarande koncentrationssvårigheter. Kanske bör en ADHD-utredning göras.

– Jag har aldrig tidigare fått läsa psykologutredningarna, säger mamma Ann, kanske hade jag kunnat agera annorlunda om jag haft tillgång till dem.

Begär skadestånd

Robin kommer att begära skadestånd av kommunen för sina förlorade år. Det viktiga är att han får upprättelse. Det finns flera uppmärksammade fall av felaktigt särskoleplacerade ungdomar på senare tid, där skadestånd har dömts ut.

Två år till

Robin är fortfarande inskriven på Anders Ljungstedts gymnasium, men inte längre på särskolan. Han ska få två år till på sig att läsa upp vissa ämnen, varvat med praktik. Ekonomiskt är det inte så roligt, Robin har fått aktivitetsersättning sista året men nu får han klara sig på studiebidrag och söka socialbidrag.

– Men jag vet fortfarande inte riktigt vad jag vill: fordon, bygg, eller kanske fritidsledare? säger Robin. Just nu är det bara kaos.