Området ligger i korsningen Grenadjärgatan–Bergsvägen, där det nu finns parkeringar. Stångåstaden har skickat in ett förslag där de framför idén om att bygga nya bostäder.

Samhällsbyggnadskontoret har gjort en första översiktlig studie där man konstaterar att dessa idéer stämmer med översiktsplanen för Linköping. Därför väntas Samhällsbyggnadsnämnden, under sitt sammanträde på onsdagen, säga ja till att man åtminstone prövar planerna.

Det är det första steget i processen och arbetet med en eventuellt ny detaljplan beräknas komma igång tidigast nästa höst och vara färdigt tidigast till årsskiftet 2016/17.