Enligt Anna Amnell, pressansvarig på Tekniska Verken, är cirka ett hundratal kunder samt flera restauranger närmast läckan utan vatten.
Hur lång tid kommer det att ta innan läckan är reparerad?
-- Vi vet inte det nu, säger Anna Amnell.
Correns reporter, Rita Furbring, har pratat med kommunens trafikingenjör Göran Forslund, på platsen där läckan skedde.
-- Det är oroväckande att det händer igen. Röret ligger cirka två meter under marken, säger Göran Forslund.
På senare tid har det varit två liknande vattenläckor i centrala Linköping. Läs mer här: vattenläcka 1 och vattenläcka 2.
Enligt Göran Forslund kommer Drottninggatan att vara avstängd åtminstone till midnatt.
-- Ledningen ligger dumt till. Man hade inte räknat med den här trafikmängden när den byggdes, säger han.    
Läckan gör att det kan förekomma lägre tryck än normalt i vattenledningsnätet samt missfärgat vatten för närboende.
-- När läckan är lagad kan vattnet vara missfärgat och man bör därför undvika att tvätta vittvätt. Missfärgningen är ofarlig och försvinner efterhand som man spolar bort vatten, säger Anna Amnell.