- Vi kan inte längre tillåta ungdomarna att stå bredvid och titta på, de måste i sysselsättning och skaffa sig erfarenheter. Samtidigt utmanar vi det privata näringslivet att skaka fram jobb åt de unga, säger Vänsterpartiets Kerstin Lundberg.

Ungdomsarbetslösheten i Motala beräknas för närvarande utgöra 18 procent av åldersgruppen 18-25 år, exklusive det antal som redan är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ungdomsjobben budgeteras med nio miljoner av S + V MP. För 2013 förstärks även vuxenutbildningen tillfälligt med tre miljoner kronor.

- Egentligen vill vi skicka räkningen till Fredrik Reinfeldt. Vi försöker nu med egna medel räta upp en situation som orsakats av regeringens indragna statsbidrag, säger kommunalrådet Camilla Egberth (S).

Läs mer om majoritetens budgetförslag för 2013 och framåt i tisdagens Corren.