Pagoden har tidigare sålt av stora delar av sitt bestånd i landet, bland annat i Skövde, Linköping och Skänninge.

Bostadsaffären med Fastighets AB Radiomasten omfattar 13 hus med cirka 220 lägenheter. Radiomasten ägde sedan tidigare 150 lägenheter i Motala. Ett övertagande av Pagodens städorganisation ingår också i uppgörelsen.

Enligt ett utskick till de nya hyresgästerna inom det tidigare Pagoden-beståndet utlovas en långsiktig fastighetsförvaltning. Corren har sökt företrädare för Radiomasten för ytterligare kommentarer men utan att lyckas.

Affären har prövats hos såväl Hyresgästföreningen som Motala kommun. Ingen av dessa parter har haft något att invända.

I Motala liksom på flera andra orter behåller dock Pagoden sina industrilokaler. I Motala handlar det om det gamla mejeriet och en intilliggande lokal på Södra Allén samt det omfattande industriområdet Ekenäs, där småindustrier blandats med kurslokaler för vuxenutbildning.

- Det är inte samma ekonomi i att sälja industrilokaler som bostäder, säger Fredrik Staaf i Pagodens fastighetsförvaltning i Motala.