Miljö- och byggnämnden är enig om att det är rätt väg att gå och de har miljöchefen med sig på den linjen.

– Det vore fel att förbjuda verksamheten. Det är få som klagar och det är bättre att ha crosskörning under ordnade former än buskörning lite överallt, säger Jonas Andersson (M), nämndens ordförande.

I samband med att ett klagomål på crossbanan kom in förra sommaren bedömde miljöenheten att det fanns behov av att ompröva det tidigare tillståndet, som är 19 år gammalt.

Artikelbild

Verksamheten ansågs väsentligen ha förändrats.

Crossbanan, kallad Kultorpsbanan, ligger i utkanten av Ödeshög. Runt om banan finns bostäder, antingen täortens villakvarter eller landsbygdens gårdsbebyggelse. Närmaste bostad har 150 meter till banan.

Det är inget tyst område även när knattret från crossmaskinerna inte hörs, Länsväg 919 (gamla rv 50) går precis intill crossbanan och det finns även annnan störande vägtrafik.

Ödeshögs motorklubb har kunnat nyttja banan till kl 17 på lördagar men har försökt att sluta tidgare med hänsyn till omkringboende.

Klubben har självmant gått med på att framöver ha kl 14 som sluttid på lördagar i det nya tillstånd som gäller för banan sedan ett par veckor tillbaka. Nytt är också att ingen motocrosskörning ska ske under juli månad.

Måndagar och onsdagar får det köras på kvällstid tre timmar som tidigare.

Under år 2013 användes banan 65 dagar och cirka 3–4 timmar per gång.

Miljöenheten har skrivit till de fastigheter som finns inom 500 meter från banan, det är 89 stycken fastighetsägare som fått brev med möjligheter att ge sina synpunkter. Av dessa är det bara fem som har utnyttjat möjligheten och fyra av dem har inga kritiska synpunkter alls.

Jonas Andersson kan, med tanke på hur vindarna normalt går i Ödeshög, förstå att de som klagar gör det medan andra mer rycker på axlarna.

Naturvårdsverkets riktvärden för buller kan inte hållas vid de klagandes bostad. En bullervall är under färdigställande. Det sägs också i nämnden beslut att ytterligare åtgärder kan behöva vidtas.

– Motorklubben är tillmötesgående och samarbetsvillig på alla sätt och vis, tycker Jonas Andersson.

Föutom bullret är damning något som stör. ÖMK har ett bevattningssystem och använder också en vattentunna för ytterligare punktinsatser.