– Att jämföra Ödeshög med Linköping är inte rättvisande, tycker Claes Boberg, säljledare på Lantmännen agrovärme, det företag som står för fjärrvärmeleveranserna i Ödeshög.

Du ser det som att det är att jämföra prisläget i en stor Ica Maxi-butik med en liten lanthandel?

– Ja, det är en bra bild.

Hyresgästföreningen konstaterade för en månad sedan att fjärrvärmepriserna i Östergötland skiljer sig åt mycket. Den årliga Nils Holgerssonundersökningen, i vilket en normalstor trea flyttas runt i landet, var grunden för det påståendet.

Fjärrvärmen för trean kostar 819 kronor (billigast i länet) i Linköping medan samma kostnad i Ödeshög (dyrast i länet) är 1 031 kronor.

– Det finns inga rimliga skäl till att Ödeshög ska behöva ligga så mycket högre. 212 kronor per månad är mycket pengar som slår rakt igenom på hyran. Det här hade aldrig fungerat för Lantmännen agrovärme i en konkurrenssituation, de utnyttjar helt enkelt sin monopolställning, hävdade Björn Johansson, regionordförande i Hyresgästföreningen.

Claes Boberg tycker visst att det finns skäl.

– Ska vi jämföra oss med andra ska det vara med liknande orter och med samma energimängder, inte med Linköpings jättevolymer. Anebys fjärrvärmepriser, producerat av ett kommunägt bolag, ligger ungefär 10 procent över Ödeshög. Vi har under den senaste femårsperioden haft en totalt prisökning på 5 procent, säger han och påstår att Vadstena och Linköping har haft mer än dubbelt så prisökning under samma tid.

Claes Boberg framhåller att ju större nät och tätare anslutningar desto lättare blir det att hålla nere priset.

Samtidigt framhåller han att det inte bara är volymerna som avgör.

– Förutsättningarna för fjärrvärmen skiljer sig hela tiden åt från anläggning till anläggning. I Ödeshög eldar vi till exempel med flis som medför en högre bränslekostnad än Linköping som istället får betalt för de sopor som de eldar. I Ödeshög har vi en relativt ny anläggning och då blir det givetvis högre kostnader än när anläggningarna är så pass gamla att de redan är avskrivna och betalda.

Märker ni missnöje i Ödeshög med prisbilden?

– Ja, i samband med publicitet om Nils Holgerssonundersökningen, men då handlar tyvärr publiciteten bara om en enda boendetyp. För till exempel normalvillor ligger vi 2 procent lägre än grannen Vadstena.

Agrovärme har fjärrvärmeproduktion på nio orter i landet.

Peter Kenell, vd för Ödeshögsbostäder (Öbo), tillhör de missnöjda. Kommunen äger Öbo och kommunkoncernen är den största kunden av alla.

– Vi anser att priserna i Ödeshög ligger oskäligt högt, säger Peter Kenell även om han förstår att det blir högre kostnader när stordriftsfördelar inte kan utnyttjas.

Han uppger att för tre år sedan fanns det en diskussion om priserna. Han vet att kommunen och Öbo den gånge ville sänka priserna medan Lantmännen agrovärme ville höja.

Peter Kenell säger att om tre veckor ska parterna träffas igen. Det han ser som ett bekymmer för fjärrvärmen allmänt i Ödeshög är att bergvärmen har tagit en jättestor del av marknaden.

Den utbyggnad som var tänkt från början, med kommunen som ägare av fjärrvärmebolaget, har inte blivit av.