Det äldsta delarna av Mårten Ulfssons hus är från 1500-talet. Huset har en lång historia som bland annat innefattar en period som danssalong på 1800-talet och en epok som gudstjänstlokal på 1900-talet. På 2000-talet har Mårten Ulfssons hus blivit teaterlokal.

Nu får byggnaden inte rivas eller byggas om, inte heller får fast inredning som dörrar, golvlister eller foder förändras.

Själva tomten och en timrad gårdsbyggnad ingår också i byggnadsminnet.