– Jag har personligen pratat med generalsekreteraren Gunnar Håkansson och han hade inga invändningar mot vår utbildning, säger Michael Persson.

I korthet går utbildning till så att man köper en inloggning via nätet till en hemsida där man får besvara en massa frågor om spelet som sådant, men också om regler och golfvett. När man fått rätt på alla frågor kan man gå vidare till den praktiska delen av utbildningen, som man gör tillsammans med någon bekant.

Gunnar Håkansson sågade i ett uttalande utbildningen och menade att "det går att fuska hur mycket som helst" och att man "skulle se till att man måste vara närvarande på något sätt".

– Uttalandet riktade sig inte direkt mot vår utbildning utan var mer generellt hållen, säger Michael Persson. Min uppfattning är att vi följer de riktlinjer som Golfförbundet satt upp för den här utbildningen. Min tolkning är att Gunnar håller med om det eftersom han av oss okej att köra på med konceptet. Däremot menar han att det finns anledning att se över riktlinjerna, men om det var hans egen uppfattning eller förbundets inställning kan jag inte uttala mig om.

– Om det skulle bli så att riktlinjerna ändras framöver kanske vi får skruva lite på vår utbildning, men det är något vi får ta ställning till då.

Under tiden fortsätter Michael Persson och Vårdsbergs GK sin utbildning via golf4u.se och han berättar att intresset varit stort.

– Jag fick faktiskt en ny medlem nu medan vi sitter och pratar. Utöver det har ett drygt 100-tal nya golfspelare bara de senaste veckorna påbörjat sin utbildning.