Det har varit många turer kring Piraterna de senaste veckorna och under måndagen avgörs det i Motalas kommunfullmäktige om kommunen köper byggnaderna på arenan vid Dunteberget för 4,2 miljoner.

I intervjun med kommundirektör Peter Ingesson menar han att Piraternas skulder uppgår till 6 miljoner, men Leif Johansson säger att det är helt fel tolkning av siffrorna.

– Balansrapporten som diskuteras är baserad på en försäljning på 6 miljoner, för det var det första beloppet som diskuterades. Sen avgår 2,2 miljoner som föreningen Piraterna är skyldiga Motala kommun. Kvar blir då 3,8 miljoner som är en skuld i föreningen Piraterna och en fordran i bolaget Piraterna Speedway AB.

Han fortsätter:

– Kommunen får inte göra affärer med vårt bolag, däremot med föreningen. Hur pengarna som föreningen får vid en försäljning av anläggningen flyttas är en intern bokföringsteknisk grej. Föreningen äger ju bolaget, därför gör man på det viset.

– Någon skuld på 6 miljoner handlar det absolut inte om. Man måste veta vad siffrorna betyder i ett sånt här dokument. Vår formella skuld till kommunen är 2,2 miljoner, punkt. Sen får man inte glömma bort att vi har tillgångar, i form av fastigheterna, på runt 6 miljoner.

Från början var majoritetens förslag att man skulle köpa anläggningen för 6 miljoner, trots att man vid en värdering fick fram att tillgångarna värderas till 4,2 miljoner. För några dagar backade majoriteten i sitt förslag, till just 4,2 miljoner.

– Vilket betyder att den här balansrapporten som diskuteras inte längre stämmer. Nu handlar det om köpeskilling på 4,2 miljoner där 2,2 miljoner ska betalas till kommunen för den skuld vi har där och resterande 2 miljoner ska flyttas in i bolaget från föreningen Piraterna.

Vad händer om förslaget inte går igenom, om ni inte får byggnaderna sålda?

– Då får vi börja titta på en plan B.