Corren Lokus - Östergötlands annonsmarknad Corren Lokus - Östergötlands annonsmarknad Affärsliv Corren MeraFredag 18 april, Namnsdag: Valdemar, Volmar

Ett levande språk förändras

Språket är i ständig förändring. Därför är frågan om rätt eller fel sällan självklar.

Ulf Sjögreen tar upp en intressant fråga i ett brev. Han undrar om formerna "öppenhjärtlig" (i stället för det korrekta öppenhjärtig) och "omständig" (för omständlig) är på väg in i ordböckerna. Många använder dem redan, bör inte ordböcker då anpassa sig? Eller är vissa ord oföränderliga?

Språkets föränderlighet är ett faktum, och där ligger också förklaringen till att det uppstår diskussioner om språk. Ett helt stabilt språk skulle göra exempelvis den här språkspalten överflödig. Att språket förändras beror i sin tur på flera faktorer. Ett grundläggande förhållande är att språket till allra största delen är godtyckligt. Saker heter inte som de gör av logiskt tvingande skäl, utan kunde i princip heta någonting helt annat. Bara vi är överens.

Det betyder att frågorna ofta måste besvaras på annat sätt än med ett mekaniskt hävdande av rätt och fel. Allt sådant som dyker i språkspalter och andra diskussionsforum gör det för att ganska många uttrycker sig på ett sätt som avviker från den dominerande normen. Annars fanns inget att diskutera. (Och det gäller ju för övrigt nästan allt inom språket. Föränderligheten är väsentligt mycket mindre än stabiliteten.)

Ska man avråda från ett uttryckssätt som används av många bör man ha skäl till det. När det gäller stavning av ord är det dock ofta förhållandevis okomplicerat. Man bör följa den stavning som ordböckerna anger som riktig.

Variationen för de här orden baserar sig nog helt enkelt på missförstånd - om än förklarliga. Eftersom det heter exempelvis fullständig är det lätt att tro att det heter "omständig".

Särskilt för öppenhjärtig finns ett tydlighetsskäl som motiverar att inte ändra stavningen. Formen "öppenhjärtlig" blir diffus eftersom den för in ordet "hjärtlig", som inte alls är samma sak. Öppenhjärtig har att göra med öppet hjärta och betyder att man är öppen med sina åsikter.

Ett språkhistoriskt argument stöder därför ett begriplighetsargument. Detta kan då vägas mot det faktiska bruket, om man ska spekulera om framtiden. Jag gissar att orden förblir oförändrade i ordböckerna under lång tid. Det finns goda skäl att hålla fast vid det som står där.

Dela och kommentera

epaper

Dela och kommentera

Vem känner igen pyscha?

Språkspalten Lotta Bergsten Lagerwall skriver om ett intressant ord: pyscha. Hon ger ett exempel på hur det kan användas: "Hon är en riktig pyscha!"

Svenskan har gott om kor

Språkspalten Varifrån kommer uttrycket ingen ko på isen, frågar en läsare. Och varför talar man i politiska sammanhang om kovändning?

Hen har tagit plats i språket

Språkspalten För två år sedan var debatten het om ordet hen, bland annat i den här språkspalten. Då och då har spridda synpunkter återkommit i ...

Termen brukare under luppen

Språkspalten Ett återkommande ord till Språkspalten är brukare. Man ska inte kalla människor för brukare, anser en del, med argumentet att det ...

CLICK@5588615,12