Linköping. Trafikmagasinet som sändes av SVT i Falun 1978-2003 var ett mycket populärt TV-program. Programmets ansikte utåt var redan från början den lugne programledaren Carl-Ingemars Perstad. Lugnet var skenbart. Bakom fasaden fanns en outhärdlig arbetssituation.

Carl-Ingemar Perstad fick gå från SVT 2002, på grund av påstådda ekonomiska oegentligheter med bland annat bilar och flygbiljetter. Efter en anmälan av en privatperson blev Perstad ett fall för åklagaren.

Han var beredd att kämpa för att bevisa att han var oskyldig, men orkade inte. Istället för rättegång accepterade han ett strafföreläggande på 40 dagsböter.

Utbränd

Tiden på Trafikmagasinet brände ut honom. Han tog ett mycket stort ansvar för sina program. Han brottades också enligt egna uppgifter mot en oförstående ledning som inte insåg att resurserna var otillräckliga.

Från 1999 och framåt var han sjukskriven flera gånger för för "utbrändhet" eller utmattningssyndrom. Från år 2003 har han varit helt sjukskriven. 2005 begärde han av Försäkringskassan i Östergötland att få livränta för "arbetsskada". En facklig förtroendeman på Journalistförbundet intygade att Perstad utförde tre personers arbetsuppgifter. Det krävdes också tre man för att ta över efter honom.

Brist på ledarskap

Ledningsstödet var obefintligt. Inget program som hade ett uppdrag jämfört med Trafikmagsinet hade så snål resurstilldelning.

Skyddsombudet bekräftade att det var brist på ledarskap samarbete i ledningsgruppen. Den reflekterade inte över Perstads övertidsuttag på 1 485 timmar.

SVT i Falun stod för den absoluta majoriteten av sjukskrivningar på grund av utbrändhet inom SVT.

Även Arbetsmiljöverket konstaterade 2002 personalen hade så mycket att göra att ingen hade tid att rapportera eller upptäcka brister i arbetsmiljön.

SVT menade att man försökt övertala Perstad att inte vara både programledare och producent och att hans arbetsbörda inte var orimligt stor.

Perstads mål är principiellt viktigt. Tidigare har man bara accepterat att de med jobb, där starkt känslomässigt engagemang och empati är arbetsredskapen, kan bli utbrända,

I det här målet menar en av läkarna att den som grundar sin självkänsla i arbetsprestationen och har ett starkt känslomässigt engagemang i sitt arbete och därför tar på sig för mycket jobb, också kan drabbas.

Ett vittne, professorn och överläkaren Conny Nordin på psykiatriska kliniken på universitetssjukhuset stöder uppfattningen att Perstad blev sjuk av jobbet.

Specialisten i allmännpsykatri i Linköping, Thomas Eriksson, höll inte med utan menade att det finns flera okända inte undersökta faktorer som kan ha orsakat utbrändheten.

Länsrätten ställer sig frågan om Carl-Ingemar Perstad arbetat ut sig och det är en arbetsskada?

Svaret blir ja bland annat på grund av ett mål i Regeringsrätten där en facklig förhandlare begått självmord på grund av att han engagerade sig så djupt i förhandlingsjobbet.

Alla utom en nämndeman ansåg att det finns ett bevisat samband mellan jobbet och utbrändheten i Perstads fall.